Gizlilik Politikası

Temel ilkeler

Hadiyemek.com sitesinin kullanıcılarının mahremiyetine özel önem vermekteyiz. Veri özellikle izinsiz kişilerin erişimine karşı korunmakta ve güvenlik altına alınmaktadır. İşbu gizlilik kuralları ilgili olan tüm tarafların ilgisine sunulmaktadır.


Sağlanan servis ile dışarıya açılan bilgiler(restoran menüleri, telefon numarası bilgisi, gonderim bilgileri, calisma saatleri gibi) herkese açık hale getirilir. İnternet sitesinin ana hizmetlerinden birisi internetten sipariş almak isteyen kuruluşlar altyapı sağlamaktır ve bu sebeple bu tüm kişi ve kuruluşların verileri internet kullanan herkese kullanılabilir kılınmakta ve tarayıcılar tarafından da arşivlenebilmektedir.


Hizmetsel verilerin işlenmesi ile ilgili kurallar
Sistem kütüklerinde yer alan bilgiler, internet bağlantıları ile ilgili genel kurallar neticesinde ortaya çıkan bilgiler (örneğin IP adresi), Hadiyemek.com tarafından sunucularımızın teknik yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP adresleri genel, istatistiksel demografik bilgilerin toplanması amacıyla (örneğin, bağlantının kaynaklandığı bölge ile ilgili) kullanılmaktadır. Hadiyemek.com hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez ve yerel depolama kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak hizmetlerimizin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitelerimizi kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.


Kayıt sırasında gerekli olan veri

Kayıt formunda şu verilere ihtiyaç duyulmaktadır: cep telefonu numarası, e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre, ad (isimler), soyad, cinsiyet, posta kodu, ilçe, ikamet şehir/kasaba ve imza ile hesabı aktif etmek için gerekli tek sefere mahsus kod.


Bu şekilde temin edilen numaralar ve dijital kopyalar yalnızca işletme yetkililerinin haklarını teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.


İfşa edilen kullanıcı verisi

Kullanıcı tarafından yayınlanan görüşler, kayıt sırasında alınan imza ile işaretlenmektedir. Başka bir kullanıcı bilgisi alenen ifşa edilmemektedir.


İsletme yetkililerinin servisin sağladığı websitelerinde ifşa edilen veri:
İsletme profili kayıt sırasında sunulan, isim, cep telefonu, e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre ve hesap aktivasyon kodu hariç, tüm bilgilerin tamamını göstermektedir. Buna ilave olarak, işletme yetkilisi tarafından tercihen sağlanan diğer veriler de gösterilmektedir; özellikle, gönderim bölgeleri ve çalışma saatleri gibi. Her bir web sistesi menülerin listesini ve müşterilerin yorumlarını gösteren bir listeyi içerir.


İşletmelere sipariş gönderilirken gerekli olan veri:
Bir sipariş verirken adınızı, soyadınızı, cep telefon numaranızı ve adresinizi vermeniz gerekmektedir. Bu veri sipariş alındığı isletme ile muhtemel olarak işletmenin sipariş takipleriyle ilgili kişilere gösterilecektir. “İşletme için bilgiler” kısmı gerekli olan teknik bilgileri girmek amacıyla kullanılmalıdır.

Kişisel veriler

Hazirsiparis.com, kullanıcıların veya isletme yetkililerinin kişisel verilerinin başlangıcı, içeriği oluşturma, değiştirme, sona erdirme, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin ifasını düzeltme kapsamında işler. İşletme yetkilisi tarafından rıza verildiği takdirde, Hadiyemek.com kayıt sırasında işletme yetkilisi için zorunlu olandan daha kapsamlı veriyi işleyebilir. Kullanıcı veya işletme yetkilisi tarafından sağlanan veri Hadiyemek.com web sitesinde sunulan hizmetler ile bağlantılı amaçlarla işlenir ve rızaları olması durumunda Hadiyemek.com tarafından istatistik ve pazarlama/reklam amaçlarıyla işlenebilir.


Kullanıcılar ve işletme yetkilileri tarafından yayımlanan içerik
sipariş aldığınız websitesinde yayınlanan görüşler ve bilgiler herkesin erişimine açıktır.


Veri saklama ve veri koruması
Kullanıcıların kişisel verileri teknik ve organizasyonel tedbirlerin uygulandığı ve ilgili kişisel verilerin korunması düzenlemelerine uygun şekilde işlenmiş verilerin korunmasının sağlandığı bir veri tabanında saklanmaktadır. Sadece Hazirsiparis.com’dan özel yetkilendirilmiş yöneticilerin veri tabanına yetkisi vardır.


Kişisel verileri doğrulama, değişiklik yapma ve silme hakkı. Kısıtlamalar.

Herhangi bir zaman, kullanıcılar veya işletme yetkilileri kendi kişisel verilerini gözden geçirme ve güncelleme veya silme hakkı vardır. Hizmet şartlarına aykırılıkları sebebiyle Hazirsiparis.com’a katılımı kısıtlanmış kişilerin mükerrer kayıt yapmalarını önlemek amacıyla, bu tür mükerrer kayıtları önlemek amacıyla gerekli olan verileri silmeyi reddedebiliriz.


İlgili mevzuat hükmü bu konuda izin verdiği ölçüde, Hadiyemek.com kullanıcıların veya isletme yetkililerinin kişisel verilerin bir kısmını telif haklarının (veya diğer hakların) korunması amacıyla üçüncü taraflarla paylaşabilir; fakat sadece yazılı bir talebin varlığı durumunda (veya Hadiyemek.com ile bu tür veri paylaşımı ile ilgili bir işbirliği anlaşması olmasına dayalı olarak) bu tür bir paylaşım yapılacaktır. Bu tür bir talepte bulunan kuruluş, ilgili içerik/ürün/hizmete ilişkin finansal telif hakkı (veya diğer haklar) olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. Ayrıca bu tür hakların ihlal edildiğine dair şüphe olmamalıdır. Hadiyemek.com toplanmış kişisel verileri, kullanıcının rızası doğrultusunda veya kanun gereğince bu tür bir talepte bulunmaya yetkili kamu mercilerince gelen talep doğrultusunda da paylaşabilir. Hazirsiparis.com’a gönderilmiş elektronik postalar arşivlenmektedir ve gerektiğinde delil olarak kullanılabilmektedir.


Diğer İnternet Sitelerine bağlantılar
Hadiyemek.com web sitesinde yer alan bağlantılarda yer alan internet sitelerinin sahipleri veya yöneticileri tarafından uygulanan mahremiyet politikalarından sorumlu değildir. Biz, kişisel verileri toplayan web sitelerinde yayınlanan mahremiyet korumasına ilişkin feragat hükümlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı veya işletme yetkilisi, Hadiyemek.com sitesine koyduğu bağlantının yönlendirdiği internet sitesinde yayınladığı içeriklerden tüm sorumluluğu kendisi üstlenmektedir.


Kullanıcılar ve/veya siparişle ilgili gönderilen bilgiler
Hadiyemek.com tüm kullanıcılara, Hadiyemek.com sitesindeki önemli değişikliklere ilişkin bildirimleri içeren e-posta gönderme hakkını saklı tutar. Hadiyemek.com ayrıca, kullanıcı veya restoran rıza gösterdiği takdirde, özellikle reklamlar ve ticari bilgi muhteviyatlı ticari e-postalar gönderebilir. Reklamlar ve diğer ticari bilgi muhteviyatlı bilgiler, sistem hesabındaki gelen ve giden postalara ayrıca eklenebilir.